RKS MOTOR

KALİTE POLİTİKAMIZ

RKS Otomotiv 2, 3 ve 4-tekerlekli motosiklet ve elektro-mobil araçlar üreticisi;

Evrensel kaliteyi ilke olarak benimsemiş vizyonu doğrultusunda, güncel ve gelişen teknolojileri uygulayan, yüksek kalitede müşteri beklentilerini karşılayan, güvenilir, ana firmalar ile birlikte teknojik gelişmeleri takip eden, üreten ve satış sonrası hizmetler konusunda taviz vermeden müşteri beklentilerini karşılayan bir firma olmanın ötesinde.

  • Entegre yönetim sistemini; ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dokümante eden, belgelendirme ve sürekli iyileştirme çalışmalarını yürüten, 
  • Toplam kalite felsefesini esas alarak, tüm çalışanları ile birlikte bir takım ruhu içinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmaya çalışan,
  • İş ortakları, bayiler, servisler, tedarikçiler ve tüm müşteriler ile sürekli iletişim halinde olan, 
  • İş süreçlerini sürekli gözden geçiren, performansını geliştirecek ve olumsuzlukları önleyici yaklaşımları belirleyen, 
  • İlk seferinde doğru yapan, yapılan çalışmaları standart hale getiren ve standartlara uygun iş yapıldığını konfirme eden,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerin verimliliğini, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselten, 
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirerek yeni teknolojiler geliştiren, 
  • Çevre ile ilgili yasal düzenlemeleri benimseyen, çevre bilincini artıran, doğal kaynakları verimli kullanan,
  • İş sağlığı ve iş güvenliği ilgili yasal düzenlemeleri sağlayan, 

tüm faaliyetlerini Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde yöneten, tekerlekli mobil araçlar sektöründe kalite açısından örnek bir kuruluş olmak için tüm gücüyle çalışan ve ülke ekonomisi için değer yaratan bir firma olma yolunda ilerlemektir.

GENEL MÜDÜR